Merry Christmas! 聖誕節快樂!🎄🎄🎄🎄🎄

🎄又到聖誕…🎄又到聖誕…🎄又到聖誕…🍽食多兩餐…
我司祝大家聖誕節快樂❗ Merry Christmas❗
🤤係時候放工食大餐啦~